تلاش برای یافته های جدید در مرکز سرن، قدرتمندترین شتاب دهندۀ ذرات درجهان

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز سرن CERN سازمان اروپائی پژوهش هسته ای، قدرتمندترین شتاب دهندۀ ذرات درجهان تولید داده هایی معادل شش برابر داده های موجود پیشین را آغاز کرده تا در اختیار دانشمندان بگذارد.