بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای: روز داوری نزدیک است

20 فروردین 1400