کشف سه گونه جدید لمور

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محققان دانشگاه ایالتی کنتاکی در آمریکا از کشف سه گونه جدید لمورها خبر می دهند. این گونه جدید از لمور ها که اندازه شان از شش سانتیمتر تجاوز نمی کند تابحال در سرزمین لمورها، ماداگاسکار دیده نشده اند.