شرکت «علی بابا» هتلی با سیستم «هوش مصنوعی»‌ راه انداخت؛ هتل های آینده چطور خواهند بود

15 دی 1397