بازار سودآور مخابرات ایران

04 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود تجلی مهر – کارشناس مخابرات و اینترنت: قرارداد شرکت آمریکایی «ای تی اند تی» با همتای ایرانی اش آنچنان نیست که این شرکت در تهران دفتر داشته باشد اما همکاری شرکت انگلیسی وودافون یافتن یک شریک برای ارائه سرویس مخابراتی در بازار سودآور ایران است