آزادی جابجایی نیروی کار

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاسمین میظر – سردبیر نشریه کریتیک – دانشگاه گلاسکو: همانطور که براساس قوانین اتحادیه اروپا آزادی جابجایی سرمایه وجود دارد، نیروی کاری که براثر این جابجایی بیکار شده نیز حق جابجایی دارد.