فرصت ارتباطات عام شبکه های اجتماعی

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یحیی کمالی پور – رئیس بخش ارتباطات دانشگاه کارولینای شمالی: رسانه های دیجیتالی فراهم آورنده فرصتی در سطح ملی و جهانی برای گفتگوهای مشترک میان ما هستند.