بسته تر شدن فضای اجتماعی: اقبال شبکه های اجتماعی

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یحیی کمالی پور – رئیس دپارتمان روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه کارولینای شمالی: تجربه نشان داده هرچه فضای اجتماعی بسته تر باشد، حضور در این شبکه های مجازی اجتماعی از سوی افراد بیشتر می شود هرچند همه محتوای این شبکه ها مفید نیست.