نابودی موزه ها: هویت زدایی مردم

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تورج دریایی – استاد ایران باستان – دانشگاه کالیفرنیای جنوبی: علت وجودی موزه ها هویت بخشیدن به شهروندان آن کشور است و داعش با آگاهی به آن با ویران کردن موزه ها و مکان های باستانی سعی در هویت زدایی از مردم منطقه دارد.