آگاهی افکار عمومی منطقه از آزمایش اتمی کره شمالی

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توماج طاهباز – روزنامه نگار – سئول: چون افکار عمومی منطقه از پنجمین آزمایش اتمی کره شمالی آگاه بودند، دچار شوک نشدند و آرامش نسبی بر منطقه حاکم است.