نتایج مثبت و منفی واکنش آمریکا به واقعه یازدهم سپتامبر

22 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تامس سندرسون- کارشناس تروریسم مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن معتقد است که آمریکا با حمله به عراق اشتباه بزرگی مرتکب شد در صورتی که حمله به افغانستان تصمیم درستی بود