تمدن اسلامی مورد نظر خامنه ای

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقی رحمانی – عضو شورای ملی – مذهبی: آقای خامنه ای بدنبال برقراری یک تمدن اسلامیست که لازمه اش یک دولت اسلامیست که به گفته خودش تاکنون نبوده. این تمدن اسلامی براساس تنش کم اما دائمی با غرب است.