بی ارزش شدن ریال، کارنامه جمهوری اسلامی ایران در عرصه پولی و اقتصادی

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استیو هنکی، اقتصاددان از دانشگاه جانز هاپکینز ضمن بی تاثیر دانستن تغییر واحد پولی در ایران بدون انجام تغییرات اساسی در سیستم مالی و اقتصادی معتقد است که بی ارزش شدن ارزش ریال در چهار دهه گذشته، در نتیجه سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فاجعه بار است.