اسراییل خواهان دوستی با ایران است

12 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلی شاهور – مدیر بخش پژوهش های ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفا: کمکهای تسلیحاتی اسراییل به ایران در دوران جنگ با عراق و کمک کشاورزان اسراییلی به ایران طی سالیان اخیر؛ نشانه های عدم تلاش اسراییل به تغییر رژیم در ایران است.