نگاهی به «خیانت زناشویی» در شبکه‌های اجتماعی

21 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در افق نوی پنج شنبه با موضوعِ «خیانت زناشویی در ایران»، فهیمه خضر حیدری و بهروز صمدبیگی نگاهی کرده‌اند به واکنش‌ها و نوشته‌های کاربران ایرانیِ شبکه‌های اجتماعی درباره‌ خیانت.