ابهام در طرح اصلاح پولی دولت روحانی در سایه اعتراض مالباختگان موسسات مالی

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیامک شجاعی، استاد اقتصاد دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی معتقد است که بدون انجام اصلاحات مالی و پولی در طرح اصلاح پولی ناکام خواهد بود ضمن اینکه بانک مرکزی ایران هم سیاستی برای جلب اعتماد سپرده گذاران موسسات مالی ندارد.