بدهی های ایران به کره

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شیوا پژوهش فرد - کارشناس توسعه پایدار – از فعالان سابق اقتصادی در کره جنوبی: ناتوانی ایران در بازپرداخت بدهی هایش به کره جنوبی مانع بزرگ کنونی برای گسترش روابط حجم بازرگانی دو کشور است.