مهاجران در شهرهای کوچک

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهران طبری – عضو حزب کارگر بریتانیا: یکی از دلایل جدایی از اتحادیه اروپا، سیل مهاجرانی ست که به دلیل ازدحام در شهرهای کوچک و محل سکونت نیروهای محافظه کار مستقر شده اند.