جان ۱۵ میلیون ماهی

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام امیری شریفی - فعال حقوق حیوانات: ریشه مخالفت با ماهی قرمز در سفره هفت سین ریشه در مرگ و میر ۱۵ میلیون ماهی دارد که نه تنها مردم را قسی القلب می کند بلکه دیدشان را هم ویران می کند.