اسراییل دشمن شماره یک افکار عمومی

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهیر شهیدثالث - روزنامه نگار: بزرگترین نظرسنجی از افکار عمومی جهان عرب، نشانگر آن است که ۸۳ درصد مردم عرب اسراییل را دشمن اول خود می دانند. و این حکومت های عرب هستند که ایران هراسی را راه انداخته اند