ضرورت خلع سلاح اتمی جهان

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهیر شهیدثالث – روزنامه نگار:یکی از سخت ترین رژیم های بازرسی اتمی جهان بر فعالیت های هسته ای ایران اعمال می شود و اگر بگوییم ایران فعالیتهای مخفی هسته ای دارد، برجام بی معناست. در واقعیت، خلع سلاح اتمی جهان بویژه آمریکا و روسیه مهمترین نگرانی جهان است.