آزمایش موشکی و حمایت از حزب الله

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهیر شهیدثالث – روزنامه نگار: برهم زدن توافق توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا بسیار بعید است اما مشکل بر سر آزمایش های موشکی ایران و حمایت از حزب الله لبنان است که به مخالفان برجام در کنگره امکان می دهد علیه توافق دست به اقدام بزنند.