نگرانی اصولگرایان: عادی سازی رابطه با آمریکا بسود تکنوکراتهاست

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهیر شهیدثالث - روزنامه نگار: جناح اصولگرا اصولا مخالف رابطه با آمریکاست چون بر این باور است که این رابطه به تغییرات روابط اجتماعی به زیان پایگاه اجتماعی محافظه کاران و  تقویت تکنوکراتها در ایران منجر شده و محافظه کاران به حاشیه رانده خواهند شد.