افزایش سهمیه ایران

01 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سارا وخشوری – کارشناس انرژی: بازگشت ایران به بازار نفت با سهمیه قبل از تحریم باعث کاهش بهای نفت نخواهد شد چون ایران جمعا حدود ششصد تا هفتصد هزار بشکه در روز توان افزایش صادرات دارد و این مقدار دربازار جهانی تاثیرگذار می تواند