کاهش جرم ناشی از لغو اعدام

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساناز الستی – حقوقدان و مدیر مرکز پژوهش ها درباره اعدام – دانشگاه لامار تگزاس: لغو اعدام به معنای لغو مجازات مجرمان نیست؛ بلکه مجازات جایگزین است و تجربه لغو اعدام در کشورهای اروپایی نشانگر کاهش جرم است.