پیامد کم آبی: کوچ یا جدال خونین

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سام خسروی فرد - کارشناس محیط زیست: پیشینه تاریخی نشان داده کم آبی باعث کوچ مردم یا جدال های خونینی خواهد شد که نمونه اش را در واقعه بلداجی چهارمحال دیدیم.