شرایط بسیار بد زندانیان عادی ایران

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلمان سیما – فعال سیاسی: حقیقت موضوع این است که وضعیت زندانیان عادی در زندان های ایران که از حمایت بین المللی و رسانه ها محرومند، بسیار بدتر از شرایط زندانیان سیاسی ست.