ناتوانی ایران در بهره مندی از نفوذ سیاسی اش در عراق

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالم مشکور- روزنامه نگار: به دلیل مخالفت آمریکا و کشورهای منطقه، ایران تاکنون نتوانسته آنچنان از نفوذ سیاسی و فرهنگی اش بر جامعه عراق بهره مند شود جز آن که توانست پایگاه نظامی مجاهدین خلق را تعطیل کند.