عدم وابستگی شیعیان عراقی به ایران

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صالح عمر عیسی – استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل: شیعیان عراقی تحت کنترل ایران نیستند؛ بلکه شماری از نخبه های سیاسی شیعه همسو با ایران اند و حتا نوری المالکی در زمان نخست وزیری اش رابطه خوبی با ایران نداشت.