عدم مشروعیت دولتهای سایکس پیکو

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صالح عمرعیسی – استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین – اربیل: کشورهای برآمده از قرارداد سایکس پیکو در خاورمیانه از جمله  عراق دیگر کارآرایی ندارند و مشروعیت خود را از دست داده اند و باید مرزهای جدید تعیین شود.