توجیه علمی زبان انگلیسی

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید پیوندی – کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه: امروزه بیش از ۶۰درصد مقالات علمی جهان به انگلیسی و ۹۵ درصد آن به هفت هشت زبان اصلی ست. در نتیجه آموزش این زبانها بویژه انگلیسی توجیه علمی دارد