موفقیت مدیر جدید جشنواره

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید نصیری – تهیه کننده و مدیر تولید: کارنامه مدیر جدید جشنواره جهانی فیلم کن نشانگر موفقیت وی در پیشبرد برنامه ها و نزدیک شدن وی به اهداف تعیین شده جشنواره کن است.