تقسیم موصل به دو استان

07 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعدی احمد پيره - عضو دفتر سياسي و مسوول روابط اتحاديه ميهنی كردستان عراق: از آنجا که بیشتر جنایت داعش علیه ایزدی ها در موصل از ناحیه سنی های محل بود، تقسیم موصل به دو استان راه پیشگیری از تکرار آن جنایات است.