تنش اعراب و اسراییل تا مقابله با نفوذ منطقه ای ایران، دو بال بحران خاورمیانه

22 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رونن برگمن روزنامه نگار و مولف کتاب تاریخ محرمانه سوءقصدهای طراحی شده اسراییل که به زودی منتشر خواهد شد معتقد است که افراط گرایان شیعه و سنی همواره به واسطه تنش موجود میان اعراب و اسراییل، موفق به یارگیری شده اند ولی مشکلات اعراب با ایران بعنوان عامل اصلی بحران خاورمیانه را نمی توان از نظر دور داشت.