همجنسگرایی و ارزش های خانواده

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکسانا سلطان زاده - ترنس جندر – نامزد دریافت درجه دکترای اقتصاد و علوم سیاسی - دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا: همجنسگرایی برخلاف تصور عامه مخالف حفظ ارزش های خانواده نیست بلکه این تحمیل های اجباری به فرزندان است که خلاف مبانی حفظ خانواده است.