تلاش دولت ترکیه برای سیاسی جلوه دادن محاکمه رضا ضراب در محاکم قضایی آمریکا

06 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رابرت پیرسون، سفیر پیشین آمریکا با اشاره به اعترافات رضا ضراب مبنی بر گناهکار بودن در جریان رسیدگی به پرونده او در دادگاه فدرال منهتن، معتقد است که ترکیه همواره با به راه انداختن جنگ لفظی علیه مردم و دولت آمریکا، قصد دارد رسیدگی به پرونده رضا ضراب را سیاسی جلوه دهد.