شمار مساجد ترکیه از ایران بیشتر است

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقی زاده – تحلیلگر سیاسی: با شکست کودتا وضعیت مذهبی ها تقویت شد. فراموش نکنیم در ترکیه ۸۵ میلیونی، ۸۵ هزار مسجد داریم که شماره اشان از ایران بیشتر است. در نتیجه ترکیه کشوری مذهبی ست که در قبال دمکراسی هم تعهداتی دارد.