بضاعت های اقتصادی ایران فدای نگاه به شرق

28 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا تقی زاده – تحلیلگر سیاسی: پس از انقلاب همه توانایی های صنعتی و علمی ایران فدای سیاست های جناح نظامی امنیتی و نگاه به شرق در جمهوری اسلامی شده است.