اعتماد به نفس

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا کاظم زاده – روانشناس – بروکسل: یک نوع احساس امنیت ابتدایی درون فرد هست که به او امکان می دهد با توجه به همه احتمالاتی همچون تصادف مرگبار، باز از خانه بیرون رود تا زندگی کند. و این ناشی از اعتماد به نفس درونی و اطمینان قلبی ماست.