نیاز به آموزش همگانی

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا کاظم زاده – روانشناس اجتماعی – بروکسل: آشنایی با جنبش های اجتماعی بویژه فمینیسم نیازمند آموزش عمومی است و باید اطلاعات به نحو درست در جامعه پخش شود.