دوران قالیباف اوج باج دهی شهرداری به گروه های سیاسی است

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا حقیقت نژاد - روزنامه نگار - استانبول و عضو هیئت تحریریه ایران وایر: فساد در شهرداری از طریق شرکتهای تابعه آن صورت می گیرد که ابزاری برای باج دهی به گروه های سیاسی اند که اوج آن در دوران آقای قالیباف اتفاق افتاده که بسیار وابسته به این گروه های سیاسی است.