ارتباط حکم اعدام بابک زنجانی و متهمان امنیتی

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا حقیقت نژاد – روزنامه نگار: نام های امنیتی در پرونده بابک زنجانی مطرح است و خود گفته در دادگاه گفت با وزارت اطلاعات و قرارگاه سپاه رابطه ویژه داشته است موضوعی که می تواند با حکم اعدام وی مرتبط باشد