نبرد ارتش روسیه با سنتی ترین جامعه جهان

30 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا دقتی – عکاس: در جریان اشغال افغانستان توسط ارتش روسیه، به افغانستان رفتم تا نبرد بزرگترین ارتش های جهان با سنتی ترین کشور جهان را به تصویر کشم.