برتری ایران: ثروت های طبیعی و انسانی

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا باوفا - استادیار دانشگاه – لس آنجلس: ایران در دو حوزه از سایر کشورهای در حال رشد برتری دارد: ثروتهای طبیعی و سرمایه اجتماعی یعنی طبقه تحصیلکرده  اما تا زمانی که مشکلات اقتصادی ایران را از درون حل نکنیم موفق نخواهیم بود.