ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا بنایی – رئیس پیشین کنگره ایرانیان کانادا: عادی سازی روابط کانادا و ایران دچار چالش های عمده ای همچون قرارداشتن نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم و اجرای قانون پرداخت خسارات به قربانیان تروریسم در کاناداست.