آهستگی روند بهبود اقتصادی

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی – تحلیلگر سیاسی - پاریس: ضعف دولت روحانی به لحاظ رسانه ای باعث شده تا بازی به زیان برجام تغییر کند چون جنبه ایجابی برجام یعنی بهبود وضعیت اقتصادی بسیار کند است هرچند مردم ایران از تهدید جنگ گذر کردند.