امکان عدم اجرای توافق از سوی غرب

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی – تحلیلگر سیاسی  - پاریس: ایران به دلیل نیاز به شرایط پسابرجام؛ به قرارداد پایبند خواهد بود اما ایران با شش کشور طرف است که ممکن است یکی از آنها به توافق پایبند نمانند چون برجام مخالفانی قوی در جهان و در آمریکا دارد.