لغو کنسرت ها بازتاب ساختار دوگانه قدرت در استانها

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی – فعال ملی مذهبی: دوگانگی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی (جمهوریت و ولایت) در استان ها هم بازتاب یافته که جدال امامان جمعه با وزارت ارشاداسلامی بر سر کنسرت ها نمونه آن است.