تاثیرگذاری انتخابات در زندگی مردم

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علیجانی - فعال ملی مذهبی و تحلیلگر رویدادهای ایران: ساختار قدرت در ایران دوگانه است که بخش غیرانتخابی اش بر انتخابات قدرت تاثیرگذاری بالایی دارد با این همه انتخابات در زندگی مردم تاثیرگذار است.