توجه به جنبه هنری برای جشنواره کن

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا علامه زاده – فیلمساز: ویژگی جشنواره فیلم کن، توجه به جنبه هنری فیلمها بعنوان معیار است که در جهان شناخته شده است.